Ledusskapji

Izsakoties vienkāršiem vārdiem, ledusskapi mēs parasti izmantojam pārtikas produktu dzesēšanai un saldēšanai. Ja izmantojam tehniskākus jēdzienus, varam teikt, ka ledusskapis jeb sadzīves saldēšanas iekārta nodrošina pārtikas produktu dzesēšanu nolūkā sadzīves apstākļos saglabāt to garšas, barojošas un gastronomiskās īpatnības.

Kopš XIX gadsimta beigām, kad parastais ledusskapis tika uztverts kā tehnikas brīnums (šeit nerunājam par industriālajiem ledusskapjiem un speciālajiem modeļiem, vīnu skapjiem un iebūvētajiem modeļiem), tas kļuvis par pirmās nepieciešamības preci. Ievācoties jaunajā mājoklī (mājā vai dzīvoklī), pēc kaķa, kas tiek ielaists mājā saskaņā ar ticējumu, vispirms tiek iegādāts ledusskapis: neatkarīgi no tā, kurā klimata joslā mēs dzīvojam, svaiga un kvalitatīva pārtika ir nepieciešama jebkura civilizētā cilvēka ikdienā.

Līdz ar savu galveno funkciju - ražot aukstumu un uzglabāt pārtiku, ledusskapim ir arī estētiskā nozīme: mūsdienās ledusskapis virtuvē (vai citviet dzīvoklī) ir neatkarīgs dizaina elements, kas zināmā mērā atspoguļo tā īpašnieka sociālo statusu (lai gan šis gan ir visai izplūdis kritērijs...) Izvēloties ledusskapi veikalā, mēs vispirms izvērtējam tā gabarītus, drošību, ērtumu, dizainu un cenu. Mēs visi vēlamies īpašumā iegūt stilīgu, lielu, ērtu un drošu ledusskapi par pieņemamu cenu. Diemžēl tā tas parasti nenotiek. Ja ledusskapja dizains ir vienkāršs, tas ir ekonomisks un drošs, tad arī tā cena parasti ir pieņemama. Savukārt ja tas ir ietilpīgs, stilīgs un aprīkots ar dažādām "ekstrām", tad tā cena var būt apzīmēta ar četrciparu skaitli eiro izteiksmē. Tāds, lūk, paradokss. Tagad gan par visu pēc kārtas.

 

Ledusskapja darbības shēma

  1. Kondensators
  2. Kapilārs
  3. Iztvaikotāis
  4. Kompresors

KAMERA. MOTORS!

Lai veiksmīgāk orientētos daudzveidīgo ledusskapju modeļu un modifikāciju klāstā, vispirms noskaidrosim, kas ir ledusskapja kamera un cik tādas kameras mēdz būt ierīcē. Vienkāršākais princips ir aplūkot, cik nodalījumu ar atšķirīgām temperatūrām atrodas ledusskapja korpusā. Ja kamera ir viena - dzesēšanas kamera (temperatūra tajā ir līdz +10, +14ºC), tad Jūsu rīcībā ir vienkameras ledusskapis, ko bieži dēvē arī par saldējamo skapi. Ja šāda konstrukcija ir aprīkota ar caurspīdīgām durtiņām, tad šādu ledusskapi dēvē par "vitrīnu". Ja iekārtas korpusā ir īpašs zemas temperatūras nodalījums, tad šādu ledusskapi var jau nodēvēt par divkameru. Maksimālā temperatūra šajā nodalījumā ir līdz -18 grādiem (marķējums ***), temperatūrai palielinoties līdz -6ºC, izmanto apzīmējumus ** un *. Ja zemas temperatūras nodalījuma vietā ledusskapis ir aprīkots ar saldējamo kameru (tajā temperatūra ir jau līdz - 24 grādiem, ko apzīmē ar simbolu ****), tad ledusskapis tāpat uzskatāms par divkameru iekārtu. Savukārt ja šie nodalījumi (dzesēšanas kamera plus saldējamā vai zemas temperatūras kamera) ir papildināti ar vēl vienu nodalījumu - mūsdienu ledusskapja modifikācijā tas ir " nodalījums svaiguma saglabāšanai", tad šāds ledusskapis uzskatāms par trīskameru. "Svaiguma zonā" temperatūra praktiski nemainās, turoties pie 0ºC atzīmes, kas nodrošina ilgstošās zaļumu, augļu un dārzeņu uzglabāšanas iespējas. Tādējādi trīskameru ledusskapī ("plus grādu", "mīnus grādu" un "0 grādu" kamera) ir iespējams iestatīt optimālo dažādu pārtikas produktu uzglabāšanas režīmu.

Jēdzienu „ledusskapja kamera" nedrīkst jaukt ar citiem tehniskiem raksturojumiem: ledusskapis ar vienu vai diviem kompresoriem, ar vienām vai divām durvīm. Bieži tiek izmantoti modeļi ar divām vai trīs kamerām un vienām durvīm, vai arī ar divām durtiņām un trīs kamerām. Kompresoru sistēma arī ir atsevišķa struktūra. Par to - nedaudz vēlāk.

Par ledusskapja motoru sauksim nevis gluži motoru - elektrodzinēju, bet gan ledusskapja "sirdi" jeb tā dzesēšanas sistēmu. Vairums modeļu ir aprīkoti ar kompresoru (kompresijas ledusskapji). Tirgū pieejamas ir arī absorbcijas un termoelektriskās sadzīves saldēšanas iekārtas. Termoelektriskie ledusskapji lielākoties ir pārnēsājamie ledusskapji vai ledusskapji automašīnām. Absorbcijas ledusskapji ir iekārtas, kas tiek dzesētas ar caurulēs cirkulējošā saldētājaģenta palīdzību. Taču izplātītākie tomēr ir kompresijas ledusskapji. Kompresora darbības princips ir sekojošs: šķidrais saldētājaģents transformējas gāzē, turklāt šī procesa gaitā izdalās aukstums. Vairums ledusskapju ir aprīkoti ar virzuļkompresoru (dažkārt ar magnētisko pievadu) ar kulises vai kloķa-klaņa mehānismu.

Dažos modeļos ir viens kompresors, citos - divi. Taču atkarībā no ražotāja tehniskiem raksturojumiem, kompresoru skaits ledusskapī pats par sevi nav nedz trūkums, nedz priekšrocība. Viss ir atkarīgs no konstrukcijas īpatnībām. Kompresori ar kulises mehānismu parasti tiek ierīkoti nelielajos ledusskapjos, vai arī lielajos, taču ja tajos ir divi kompresori. Kompresorus ar kloķa-klaņa mehānismu izmanto biežāk, tajā skaitā tos uzstāda arī lielajos ledusskapjos ar vienu kompresoru. Daži ražotāji apgalvo, ka divi kompresori ir labāki par vienu. Taču ne vienmēr: divi kompresori maksā vairāk, bet darbībā kompresori neaizvieto viens otru. Viens kompresors būtu ekonomiskāka izvēle, taču ja tas sabojāsies, salūzīs visas ledusskapja kameras (jo viens kompresors nodrošina divu vai trīs kameru funkcionēšanu). Runājot par trokšņu līmeni, jāsaka, ka divi kompresori ne vienmēr strādā skaļāk, kā viens jaudīgs kompresors. Tāpēc izvēle - viens vai divi kompresori - vienmēr ir strīdīgs jautājums, kurā viss ir atkarīgs no ražotāja.
Modernākais veids dzesēt ledusskapī uzglabājamo pārtiku paredz ventilatoru izmantošanu sadzīves saldēšanas iekārtas kamerās. Ventilatori ir nepieciešami, lai ātri atjaunotu darba režīmu pēc kompresora darbības pārtraukšanas un svaigās pārtikas novietošanas ledusskapī. Ventilatori ir neaizvietojami nemainīgās temperatūras un mitruma līmeņa uzturēšanā. Ass un centrbēdzes ventilatorus produktu dzesēšanai izmanto vienkameras saldējamos skapjos, vīnu ledusskapjos, sadzīves saldēšanas iekārtās ar nodalījumiem svaiguma saglabāšanai un vienām, divām vai trīs durvīm. Ventilatori tiek ierīkoti visos ledusskapjos, kuru sieniņas ir nodrošinātas pret aizsalšanu. Taču šādām konstrukcijām piemīt arī būtiski trūkumi: jo vairāk ir detaļu un elementu, jo lielāks ir mehānisma bojājumu risks. Vēl viena iezīme - ar ventilatoriem aprīkotie ledusskapji strādā skaļāk (īpaši ja konstrukcija paredz ventilatoru zem iekārtas korpusa). Cilvēkiem, kas īpaši asi uztver trokšņus (un kuru virtuve arī nav aprīkota ar labām, skaņu izolējošām durvīm), ledusskapis ar piespiedu dzesēšanu jāizvēlas rūpīgāk.

NECĒRT DURVIS!

Neatkarīgi no kameru skaita ledusskapī, pirmais, kam pievēršam uzmanību, ir durtiņas. Mūsdienās modeļu dizains ir ārkārtīgi daudzveidīgs: ir šaurie modeļi - sākot no 45 cm (nelielām virtuvēm), vidējā lieluma (no 60 cm), platie - no 120 cm, zemie (virtuves paneļa līmenī), augstie - līdz 210 cm, „seklie" un „dziļie", veramie u.c. Tāpat arī standarta baltā krāsā, metālikas krāsā, krāsainie, retro stilā, ar noņemamiem durvju paneļiem, ar iebūvēto televizoru, telefonu, datoru, ar durtiņām, ko var apzīmēt ar flomāsteriem utt.

Parasti mēdz uzskatīt, ka ledusskapis ar viengabala durvīm ir ekonomiskāks, kas atbilst patiesībai. Viengabala durvis neļauj izplūst aukstumam. Populārākie ir modeļi ar diviem nodalījumiem (saldēšanas un dzesēšanas kamera), kas ir aprīkoti ar divām durvīm. Taču jaunākajos modeļos izmanto gan trīs, gan četras durtiņas, arī „franču" bīdāmās durvis. Durvju skaits, protams, veicina ērtumu lietošanā, taču mazina ledusskapja ekonomiskumu.  

Amerikā izstrādātie veramo ledusskapju modeļi «side by side» šobrīd kļūst aizvien populārāki. Tulkojumā „side by side" nozīmē „blakus", „plecu pie pleca" (durvis tādā ledusskapi veras analoģiski skapja durtiņām). Taču ledusskapis ar tādiem gabarītiem var tikt izvietots vien lielajā virtuvē. Ne pārāk augsts, plats ledusskapis ar veramām durvīm ir ērtāks par augsto un šauro modeli. Taču tas arī maksā attiecīgi. Daudzi modeļi ir aprīkoti ar automātiskās durvju aizvēršanas funkciju, kas durvis aizver maksimāli klusi.

NERAUDI, LEDUSSKAPI...

Kad esat jau izvēlējies vēlamos ledusskapja gabarītus, nodalījumu skaitu un durvju konstrukciju, ir vērts vēlreiz aplūkot tā dzesēšanas un atsaldēšanas sistēmu (runa iet par saldēšanas kameru). Grūtāk ir veikt manuālo atsaldēšanu. Ražotāji iesaka ledusskapi atsaldēt ne retāk kā divas reizes gadā, reizē veicot arī higiēnisko tīrīšanu, turklāt apgalvo, ka tas vairs nav tik sarežģīti, kā kādreiz bijis. Iespējams, viņiem ir taisnība: manuālā atsaldēšana ir nepieciešama vien saldēšanas kamerā, dzesēšanas nodalījumā ir vajadzīga tikai higiēniskā tīrīšana („raudošā sieniņa" veiks savu darbu automātiski).

Šobrīd ražotāji priekšroku dod „No Frost" modeļiem („Bez sarmas"). Īpaša sistēma (kurā, protams, tiek izmantoti arī ventilatori) neļauj veidoties sarmas nogulsnēm saldēšanas kamerā un uz pārtikas produktiem. Ļoti ērti. Taču jaunākā tehnoloģija ir sarežģītāka un savas sarežģītības dēļ ir vairāk pakļauta dažāda veida bojājumiem. Tā arī izmaksās krietni vairāk par saldēšanas kamerām ar manuālo atsaldēšanu.

AUTOMĀTISKĀ VAI MANUĀLĀ?

Izvēloties ledusskapi, būtiski ir izpētīt temperatūras regulēšanas paneli. Sliktāk ir tad, ja ar vienu manuālo regulatoru var iestatīt temperatūru visiem nodalījumiem vienlaicīgi (turklāt ne jau grādos, bet gan ar MIN un MAX). Tādējādi tiek iestatīta maksimālā temperatūra gan saldēšanas kamerai, gan dzesēšanas nodalījumam. Tas nav praktiski: saldēšanas kamerā var atrasties produkti, bet temperatūra ir iestatīta tā, lai pārtiku uzglabātu dzesēšanas kamerā, un otrādi: noregulējot maksimālo temperatūru, lai sasaldētu produktus saldētavā, mēs riskējam sabojāt produktus, kas atrodas dzesēšanas kamerā. Tādēļ ir vērts izvēlēties tādus modeļus, kur ir ierīkots dalītais vadības panelis.  

Dārgākajos ledusskapju modeļos papildus bieži tiek iekārtots elektroniskais tablo. Iestatīt temperatūru dažādos sektoros ir iespējams ar precizitāti līdz pat pusgrādam. Jāatzīmē arī ventilatoru funkcija, kas nodalījumos uztur atbilstošu mitruma līmeni.

EKSTRAS...

Ikviena namamāte novērtēs dažādu plauktiņu sortimentu (krāsainie, matētie, caurspīdīgie), apgaismojumu, ierīces praktiskākai telpas izmantošanai (saliekamie un izbīdāmie plauktiņi), trauciņi ledum, ogu un pelmeņu sasaldēšanai, gaļas, sviesta uzglabāšanai u.c. Mūsdienu ražotāji nebūtiskās modeļu dizaina un krāsas izmaiņas bieži uzdod par saviem jaunākiem sasniegumiem. Taču viņiem to parasti piedod, jo tieši dizainam ir noteicošā loma pircēja uzmanības piesaistīšanā.

No praktiskākajiem dizaineru risinājumiem jāatzīmē saldējamās kameras vai zemas temperatūras nodalījuma atrašanās vieta. Biežāk to izvieto ledusskapja augšdaļā, dažkārt apakšā, bet „side by side" modeļos tā atrodas sānu daļā.
Ļoti nozīmīgs papildinājums (atkal par amerikāņu „side by side") - funkcija atvēsināto dzērienu un ledus sagatavošanai.

TĀTAD...

Rezumējot visu iepriekšminēto, secinām, ka īpaša vērība, izvēloties ledusskapi, jāpievērš šādiem parametriem:

  • Ledusskapja tilpums (mūsdienu konstrukcijas ir līdz pat 800 l ietilpīgas). Turklāt jānošķir kopējais tilpums no derīgā: lielajos modeļos ar piespiedu dzesēšanu šī starpība var sasniegt līdz 100 l;
  • Gabarīti. Jo lielāks ir ledusskapis, jo lielākai jābūt telpai (vienkāršākais aprēķins: virtuvē, kas ir mazāka par 5 m2, labāk izvietot 45 cm plato ledusskapi, virtuvē ar platību no 6 līdz 8 m2 iederēsies 60 cm platais ledusskapis, lielajā virtuvē, kuras platība pārsniedz 10 m2 , ledusskapis var būt pat platāks par metru). Iebūvējamo ledusskapju modeļi ir vienmēr mazāk ietilpīgi;
  • Ekonomiskums (tiek apzīmēts ar burtiem no F līdz A). Mūsdienu ražotāji pārsvarā piedāvā ekonomiskākus modeļus, izstrādājot А+ un А++ konstrukcijas;
  • Klase. Noteiktas klasifikācijas ledusskapjiem nav, taču atkarībā no dzesēšanas sistēmas, ventilācijas sistēmas uzbūves, nodalījumu skaita, durvīm, dizaina, daudzfunkcionalitātes un tilpuma daži ražotāji nosacīti iedala modeļus dažādās klasēs: no masveida ražojuma līdz „luksus" precei;
  • Marka. Dažkārt nav vērts pārmaksāt par zīmolu. Daudz prātīgāk ir ņemt vērā ražotājvalsti: Eiropā izstrādātie modeļi ir piemēroti mērenā klimata joslām, Āzijā izgatavotie vairāk atbilst mitrākam klimatam, bet amerikāņu modeli ir draudzīgāki karstam klimatam. Atkarībā no pircēja vajadzībām, ir vērts izpētīt arī vēlamās ledusskapja markas modifikācijas.